Złamania osteoporotyczne kręgów

Złamania osteoporotyczne kręgów

Złamania kręgów są określane mianem niskoenergetycznych co oznacza, że do pęknięcia kości może dojść bez zewnętrznej przyczyny – kość pęka pod wpływem wagi ciała pacjenta na skutek osłabienia swojej wewnętrznej struktury. 

Problem ten dotyczy głównie kobiet w wieku pomenopauzalnym, chorujących na osteoporozę.

 • Przyczyny Bólu
 • Objawy
 • Leczenie

Na wystąpienie złamania osteoporytecznego w obrębie kręgosłupa mogą wpływać różnorakie czynniki. W wywiadzie zwraca się szczególną uwagę na następujące z nich:

 • wynik badania gęstości kości w obrębie kości udowej
 • przebyte złamania
 • złamania biodra u rodziców
 • wiek
 • płeć
 • wskaźnik masy ciała (BMI)
 • palenie tytoniu
 • spożycie alkoholu
 • przewlekłe stosowanie leków sterydowych
 • występowanie reumatoidalnego zapalenia stawów
 • występowanie wtórnej osteoporozy
Umów wizytę

Złamania osteoporotyczne w obrębie kręgów mogą postępować bardzo powoli lub mogą mieć charakter “ostry”. W przypadku złamań postępujących wolno objawy kliniczne mogą być “niema”. Oznacza to, że zmiany destrukcyjne nie wywołują ostrych dolegliwości bólowych – pacjent powoli przyzwyczaja się do dyskomfortu i umiarkowanie występującego bólu pleców.

Często, u tych pacjentów, złamanie kręgu wychodzi “przy okazji” innych badań diagnostycznych np. przy ocenie klatki piersiowej lub brzucha z innych przyczyn. Zdarza się, że przyczyną diagnostyki jest zauważony przez chorego lub członków rodziny zmieniony kształt pleców (pogłębione wygięcie) lub zmniejszenie wzrostu pacjenta. Czasami do poszukiwania diagnozy bólu pleców zmusza pacjenta ostrzejszy ból występujący podczas kaszlu. 

U części pacjentów do złamania dochodzi podczas zmiany pozycji i ruchu ciała – pochylenia, skrętu. Najczęściej ból zlokalizowany jest w linii środkowej kręgosłupa jednak może też promieniować w stronę talerzy biodrowych czy do przestrzeni międzyżebrowych. 

Zalecana diagnostyka

Podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce złamań osteoporotycznych jest zdjęcie rentgenowskie (RTG). W uzasadnionych przypadkach stosuje się rozszerzenie badań obrazowych o rezonans magnetyczny (RM) lub/i tomografię komputerową (TK).

Umów wizytę

W zależności od rozległości złamania, umiejscowienia odłamów kostnych,, stanu klinicznego Pacjenta lekarz może zaoferować dwie drogi leczenia: zachowawczą (nieoperacyjną) lub operacyjną. 

Leczenie zachowawcze może przebiegać wielotorowo. Standardowo pacjent leczony jest farmakologicznie – przepisywane mu są leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. 

Najczęściej Pacjenci ci trafiają również pod opiekę fizjoterapeuty. Zadaniem fizjoterapeuty jest obniżenie bieżących dolegliwości bólowych i spowodowanie większego komfortu codziennego życia. Celem długoterminowym jest natomiast poprawienie sprawności mięśni posturalnych w celu zmniejszenie obciążenia poszczególnych kręgów. 

Czasami w celu zabezpieczenia kręgosłupa stosuje się gorsety ortopedyczne. Gorset ma za zadanie zmniejszyć możliwości ruchowe Pacjenta i ograniczyć możliwość wykonania gwałtownego skłonu czy skrętu co mogłoby prowadzić do dalszych złamań kości. 

Leczenie operacyjne 

W uzasadnionych przypadkach kwalifikuje się pacjenta do leczenia operacyjnego. Może to również dotyczyć pacjentów, którzy nie mają wyraźnej poprawy stanu zdrowia pomimo wdrożenia programu leczenia zachowawczego. 

Techniki operacyjne znajdujące zastosowanie w tym przypadku to z reguły wertebroplastyka lub kyfoplastyka balonowa. 

Wertebroplastyka to precyzyjne podanie cementu kostnego w miejscu złamania kręgu. Masa cementowa utwardza się i tym samym zabezpiecza kręg przed dalszą destrukcją. 

Kyfoplastyka balonowa polega na wprowadzeniu do złamanego kręgu balonu, którego zadaniem jest wytworzenie wolnej przestrzeni oraz odtworzenie wysokości trzonu kręgowego. Balon jest następnie wycofywany, a do powstałej przestrzeni podaje się cement kostny pod niskim ciśnieniem. Ten sposób podania cementu ma zwiększać bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu i zmniejszyć ryzyko potencjalnych powikłań.

Obie powyższe techniki udowodniły swoją skuteczność w zmniejszaniu dolegliwości bólowych wynikających ze złamania. Kyfoplastyka, teoretycznie, posiada przewagę w postaci umożliwienia odtworzenia wysokości trzonu kręgowego w wybranych przypadkach.

W bardziej skomplikowanych przypadkach niezbędne może być również operacyjne odbarczenie struktur nerwowych lub/i wykonanie stabilizacji złamanej części kręgosłupa. 

Wymienione zabiegi operacyjne to techniki małoinwazyjne co również oznacza, że wiek pacjenta nie powinien być przeszkodą do ich zastosowania. Jednakże należy zaznaczyć, że leczenie złamań osteoporotycznych wymaga dużego doświadczenia operacyjnego oraz indywidualnej oceny wskazań i zagrożeń danej metody leczenia. 

Niezależnie od zastosowanego sposobu leczenia złamania osteoporotycznego kręgosłupa, absolutnie niezbędne jest postępowanie mające na celu zmniejszenie ryzyka kolejnych złamań, a więc farmakologiczne leczenie osteoporozy.

Umów wizytę

Na wystąpienie złamania osteoporytecznego w obrębie kręgosłupa mogą wpływać różnorakie czynniki. W wywiadzie zwraca się szczególną uwagę na następujące z nich:

 • wynik badania gęstości kości w obrębie kości udowej
 • przebyte złamania
 • złamania biodra u rodziców
 • wiek
 • płeć
 • wskaźnik masy ciała (BMI)
 • palenie tytoniu
 • spożycie alkoholu
 • przewlekłe stosowanie leków sterydowych
 • występowanie reumatoidalnego zapalenia stawów
 • występowanie wtórnej osteoporozy
Umów wizytę

Złamania osteoporotyczne w obrębie kręgów mogą postępować bardzo powoli lub mogą mieć charakter “ostry”. W przypadku złamań postępujących wolno objawy kliniczne mogą być “niema”. Oznacza to, że zmiany destrukcyjne nie wywołują ostrych dolegliwości bólowych – pacjent powoli przyzwyczaja się do dyskomfortu i umiarkowanie występującego bólu pleców.

Często, u tych pacjentów, złamanie kręgu wychodzi “przy okazji” innych badań diagnostycznych np. przy ocenie klatki piersiowej lub brzucha z innych przyczyn. Zdarza się, że przyczyną diagnostyki jest zauważony przez chorego lub członków rodziny zmieniony kształt pleców (pogłębione wygięcie) lub zmniejszenie wzrostu pacjenta. Czasami do poszukiwania diagnozy bólu pleców zmusza pacjenta ostrzejszy ból występujący podczas kaszlu. 

U części pacjentów do złamania dochodzi podczas zmiany pozycji i ruchu ciała – pochylenia, skrętu. Najczęściej ból zlokalizowany jest w linii środkowej kręgosłupa jednak może też promieniować w stronę talerzy biodrowych czy do przestrzeni międzyżebrowych. 

Zalecana diagnostyka

Podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce złamań osteoporotycznych jest zdjęcie rentgenowskie (RTG). W uzasadnionych przypadkach stosuje się rozszerzenie badań obrazowych o rezonans magnetyczny (RM) lub/i tomografię komputerową (TK).

Umów wizytę

W zależności od rozległości złamania, umiejscowienia odłamów kostnych,, stanu klinicznego Pacjenta lekarz może zaoferować dwie drogi leczenia: zachowawczą (nieoperacyjną) lub operacyjną. 

Leczenie zachowawcze może przebiegać wielotorowo. Standardowo pacjent leczony jest farmakologicznie – przepisywane mu są leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. 

Najczęściej Pacjenci ci trafiają również pod opiekę fizjoterapeuty. Zadaniem fizjoterapeuty jest obniżenie bieżących dolegliwości bólowych i spowodowanie większego komfortu codziennego życia. Celem długoterminowym jest natomiast poprawienie sprawności mięśni posturalnych w celu zmniejszenie obciążenia poszczególnych kręgów. 

Czasami w celu zabezpieczenia kręgosłupa stosuje się gorsety ortopedyczne. Gorset ma za zadanie zmniejszyć możliwości ruchowe Pacjenta i ograniczyć możliwość wykonania gwałtownego skłonu czy skrętu co mogłoby prowadzić do dalszych złamań kości. 

Leczenie operacyjne 

W uzasadnionych przypadkach kwalifikuje się pacjenta do leczenia operacyjnego. Może to również dotyczyć pacjentów, którzy nie mają wyraźnej poprawy stanu zdrowia pomimo wdrożenia programu leczenia zachowawczego. 

Techniki operacyjne znajdujące zastosowanie w tym przypadku to z reguły wertebroplastyka lub kyfoplastyka balonowa. 

Wertebroplastyka to precyzyjne podanie cementu kostnego w miejscu złamania kręgu. Masa cementowa utwardza się i tym samym zabezpiecza kręg przed dalszą destrukcją. 

Kyfoplastyka balonowa polega na wprowadzeniu do złamanego kręgu balonu, którego zadaniem jest wytworzenie wolnej przestrzeni oraz odtworzenie wysokości trzonu kręgowego. Balon jest następnie wycofywany, a do powstałej przestrzeni podaje się cement kostny pod niskim ciśnieniem. Ten sposób podania cementu ma zwiększać bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu i zmniejszyć ryzyko potencjalnych powikłań.

Obie powyższe techniki udowodniły swoją skuteczność w zmniejszaniu dolegliwości bólowych wynikających ze złamania. Kyfoplastyka, teoretycznie, posiada przewagę w postaci umożliwienia odtworzenia wysokości trzonu kręgowego w wybranych przypadkach.

W bardziej skomplikowanych przypadkach niezbędne może być również operacyjne odbarczenie struktur nerwowych lub/i wykonanie stabilizacji złamanej części kręgosłupa. 

Wymienione zabiegi operacyjne to techniki małoinwazyjne co również oznacza, że wiek pacjenta nie powinien być przeszkodą do ich zastosowania. Jednakże należy zaznaczyć, że leczenie złamań osteoporotycznych wymaga dużego doświadczenia operacyjnego oraz indywidualnej oceny wskazań i zagrożeń danej metody leczenia. 

Niezależnie od zastosowanego sposobu leczenia złamania osteoporotycznego kręgosłupa, absolutnie niezbędne jest postępowanie mające na celu zmniejszenie ryzyka kolejnych złamań, a więc farmakologiczne leczenie osteoporozy.

Umów wizytę

Nasi specjaliści leczący to schorzenie

 • lek. Łukasz Antolak

  Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz chirurgicznym schorzeń i urazów kręgosłupa, takich jak dyskopatie, przepukliny dyskowe, zmiany zwyrodnieniowe, kręgozmyki, kręgoszczeliny, osteoporotyczne i urazowe złamania kręgów, deformacje u dzieci i dorosłych – skoliozy, choroba Scheuermanna. W swojej praktyce w szerokim zakresie wykorzystuje nowoczesne metody zachowawczego, małoinwazyjnego oraz chirurgicznego leczenia kręgosłupa.

  więcej
 • lek. Andrzej Śliwka

  Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz chirurgicznym schorzeń i urazów kręgosłupa, takich jak dyskopatie, przepukliny dyskowe, zmiany zwyrodnieniowe, kręgozmyki, kręgoszczeliny, osteoporotyczne i urazowe złamania kręgów, deformacje u dzieci i dorosłych – skoliozy, choroba Scheuermanna.

  więcej
 • lek. Rafał Wiśniewski

  Ortopeda, traumatolog. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

  Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz chirurgicznym schorzeń i urazów kręgosłupa. W swojej praktyce w szerokim zakresie wykorzystuje nowoczesne metody małoinwazyjnego leczenia bólu pleców i stawów obwodowych takie jak termolezje, kriolezje, blokady sterydowe oraz chirurgicznego leczenia kręgosłupa.  Współpracuje z licznymi ośrodkami medycznymi zajmującymi się diagnostyką i leczeniem schorzeń kręgosłupa.
  Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych ośrodkach w Polsce i za granicą na kursach i szkoleniach.

  Od 2008r. pracownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.

 • dr Artur Balasa

  lek. Artur Balasa

  Jestem specjalistą w dziedzinie neurochirurgii i moją misją jest pomaganie pacjentom operacyjnie.

  Od wiele lat pracuję w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM przy ul. Banacha 1A w Warszawie, gdzie pełnię funkcję starszego asystenta. To wyjątkowe miejsce, które jest jednym z najważniejszych ośrodków neurochirurgicznych w naszym kraju. Tutaj, wraz z zespołem profesjonalistów, zapewniamy Ci pomoc medyczną na najwyższym poziomie.

  więcej

 

 

Odczuwasz ból pleców lub kręgosłupa? Nie wiesz co Ci dolega? Zadzwoń i porozmawiaj z konsultantką medyczną.

Zadzwoń 22 150 20 99

Weronika Borys

konsultantka medyczna

Co mówią Pacjenci o naszej klinice

 • Kamil Ch.

  Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego po poważnym wypadku
  Na Pana doktora trafiłem przez czysty przypadek – wykonał on na mnie operację stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego po poważnym wypadku. Z perspektywy czasu wiem, że miałem niesamowite szczęście trafiając akurat w ręce doktora Śliwki. Mimo dość poważnych uszkodzeń i operacji dzisiaj jestem w stanie normalnie funkcjonować – dużą część tego zawdzięczam właśnie jemu. Pan doktor jest człowiekiem przesympatycznym, a jednocześnie niesamowicie profesjonalnym i pomocnym. Potrafi wyłożyć skomplikowane arkana medycyny w sposób przystępny i zrozumiały – w takim stopniu w jakim jest to pacjentowi potrzebne. Niewątpliwie jest to lekarz z powołania. Szczerze życzyłbym sobie by wszyscy lekarze, z którymi będę miał okazję współpracować mieli podejście takie jak doktor Śliwka. Wspaniały człowiek.
 • Monika

  Operacja odcinka szyjnego kręgosłupa
  Polecam z całego serca Pana Doktora to Anioł nie lekarz jestem kilka dni po operacji kręgosłupa szyjnego Pan Doktor bardzo mi pomógł Jego podejście do pacjenta humor i serce jakie okazuje i doświadczenie jakie posiada ja poprostu od wielu lat mam doczynienia z różnymi specjalistami ale pierwszy raz spotkałam tak cudownego lekarza wspaniałego specjalistę i przecudowne go człowieka.
 • Luke Gregorczyk

  Schorzenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Profesjonalny, empatyczny, ze zrozumienien tematu i potrzeb pacjenta! Dr Antolak pomógł zrozumieć mi nature mojego problemu z plecami i przedstawić plan działania w doskonały sposób! Polecam!
 • Andrzej Kondracki

  Schorzenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Sine ira et studio – rzeczowo, zwięźle i na temat, ale przy tym otwarcie, przyjemnie i z dozą humoru. Mimo, że wizyta się przeciągnęła ze względu na szereg moich pytań i kwestii związanych z przepukliną i sekwestrem oraz szansami rehabilitacyjnymi lub operacyjnymi pan doktor był łaskaw na wszystkie kwestie odpowiedzieć merytorycznie, konstruktywnie i zrozumiale dla mnie. Na koniec wiążące decyzję i podane terminy kolejnych wizyt, wszystko bardzo klarownie i z kulturą.
 • Ryszard

  Dyskopatia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Bardzo polecam dr Antolaka ponieważ jestem zadowolony z przeprowadzonej operacji i opieki lekarskiej. Jestem wdzięczny panu doktorowi za to że mogę chodzić.
 • Patrycja

  Schorzenie odcinka szyjnego kręgosłupa
  Szczerze polecam !Bardzo dobre i przyjazne podejście do pacjenta Lekarz bardzo poważnie traktuje wszystkie dolegliwości i objawy, niczego nie bagatelizuje Dokładnie omawia rezonans, tłumaczy wszystkie zmiany. W moim przypadku okazało się ze wszystko jest w porządku ale mimo wszystko Pan Doktor zaproponował sposób jak sobie poradzić z dolegliwościami które mi doskwierają i jakie choroby wykluczyć Polecam.
 • Artur R.

  Dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa
  Jestem bardzo zadowolony z wizyty u Pana doktora. Dokładne wyjaśnienie , omówienie i pokazanie na ekranie laptopa wyników badania RMI. Określenie prawdopodobnej przyczyny dolegliwości i zalecenia co do dalszego postępowania. Lekarz godny polecenia!
 • Katarzyna Sz.

  Dyskopatia i rwa kulszowa
  Jestem po wykonanej blokadzie pod kontrola usg przez dr Rafała Wiśniewskiego .Męczył mnie makabryczny ból i dyskomfort w poruszaniu się przez okres pół roku .spowodowany przepukliną w odcinku lędźwiowym oraz wypadnięciem dysku i uciskiem na nerw kulszowy paraliżujący prawa nogę aż do dużego palucha . Doktor Rafał Wiśniewski dokonał niesamowitej rzeczy , poprawa nastąpiła drugiego dnia po wykonaniu zabiegu ,wszelkie dolegliwości ustały.Mogę ponownie pracować ,prowadzić auto wróciłam do normalnego funkcjonowania , jeżdżę na rowerze ,wróciłam do fitnessu.. Cały zabieg trwał krótko był przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi wymogami zabezpieczającym przeciw covid 19 .Serdeczne podziękowania dla doktora ,oby więcej takich lekarzy zajmowało się nami .Bardzo polecam doktora Rafała Wiśniewskiego każdemu kto ma rwę kulszowa ,kłopoty z lędźwiowym kręgosłupem i każdemu kto chce żyć bez bólu ,bo dzięki temu doktorowi można tak żyć !!! w Warszawie , bo tam odbył się szybko,jeszcze raz bardzo dziękuje dr Rafałowi Wiśniewskiemu.
Więcej historii naszych Pacjentów

Skontaktuj się z nami