Skolioza dziecięca/ młodzieńcza

Skolioza dziecięca/ młodzieńcza

Skoliozę definiuje się jako trójpłaszczyznową deformację kręgosłupa, w której skrzywienie boczne przekracza 10° (w pomiarze wg Cobba). Skolioza charakteryzuje się bocznym skrzywieniem kręgosłupa w kształcie litery S lub C. Skrzywieniu bocznemu towarzyszą zmniejszenie lub zwiększenie krzywizn w płaszczyźnie strzałkowej (zauważalne, gdy oglądamy pacjenta z boku) oraz rotacja kręgów, co może prowadzić do powstania garbu żebrowego w odcinku piersiowym lub wału mięśniowego w odcinku lędźwiowym. Nieleczone skrzywienia kręgosłupa mogą się pogłębiać, przyczyniając się do szybszych

zmian zwyrodnieniowych i dolegliwości bólowych, a duże deformacje mogą nawet prowadzić do znaczącego zaburzenia pracy serca i płuc. Skolioza stanowi dla pacjenta również niebagatelny problem estetyczny.

Skolioza jest chorobą, którą najczęściej rozpoznaje się w wieku dorastania, rzadziej w wieku dziecięcym. Dotyczy kilku procent populacji. Wczesne rozpoznanie skoliozy zwiększa szanse na skuteczne zapobieganie pogłębianiu się deformacji.

 • Przyczyny Bólu
 • Objawy
 • Leczenie

Najczęściej występująca strukturalna deformacja kręgosłupa to skolioza idiopatyczna, która nie ma uchwytnej przyczyny. Skoliozy idiopatyczne dzielimy w zależności od momentu rozpoznania choroby na młodzieńcze i dziecięce. Zdecydowanie najczęściej spotykanym typem skoliozy jest skolioza idiopatyczna młodzieńcza, rozpoznawana częściej u dziewcząt od 10 roku życia do uzyskania dojrzałości.

Zazwyczaj skrzywienie staje się widoczne podczas skoku pokwitaniowego (okres, który cechuje między innymi intensywny wzrost wysokości ciała) i wtedy również istnieje największe ryzyko szybkiego narastania deformacji.

Do rzadziej rozpoznawanych rodzajów skoliozy strukturalnej należą skoliozy wrodzone (występujące w wyniku zaburzeń rozwoju kręgów w okresie płodowym), nerwowo-mięśniowe, układowe, czy jatrogenne (np. jako konsekwencja przebytych operacji).

Nierzadko mamy do czynienia ze skoliozami czynnościowymi, które rozwijają się w wyniku takich czynników jak nierówność kończyn. Należy jednak podkreślić, że precyzyjne ustalenie etiologii schorzenia nie zawsze jest możliwe w momencie rozpoznania, w szczególności kiedy skolioza jest już zaawansowana.

Umów wizytę

Objawy skoliozy u dzieci mogą obejmować nierówność ramion, nierówną linię talii, jedno ramię wystające bardziej niż drugie, widoczne krzywienie kręgosłupa, oraz nierówność wysokości bioder. Dziecko może również przyjmować nienaturalną postawę, próbując kompensować krzywiznę. W niektórych przypadkach skolioza może prowadzić do bólu pleców, ale często jest bezobjawowa, co podkreśla znaczenie regularnych badań.

Diagnostyka skoliozy

Każdy pacjent ze skoliozą powinien zostać poddany badaniu klinicznemu, w którym określa się istniejące skrzywienie kręgosłupa, ustawienie miednicy oraz zniekształcenia klatki piersiowej, barków jak również ewentualne zaburzenia neurologiczne.

Kolejnym etapem procesu diagnostycznego pacjenta ze skoliozą jest ocena badań obrazowych. Za podstawowe badanie, pozwalające na ocenę stopnia skrzywienia (tzw. kąt Cobba), balansu kręgosłupa (utrzymania tułowia w prawidłowej pozycji) i potencjału dalszego wzrostu kostnego (test Rissera), są zdjęcia rentgenowskie całego kręgosłupa w projekcji przednio-tylnej i bocznej na stojąco z ujęciem miednicy. 

W przypadku skolioz wrodzonych widoczne mogą być anomalie budowy poszczególnych kręgów. W celu dokładniejszej oceny skrzywienia, potrzebnej m.in. w planowaniu operacyjnym, lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań, np. tzw. rentgenowskich zdjęć wygięciowych lub badania RM (rezonans magnetyczny) i TK (tomografia komputerowa).

Istotnym elementem postępowania diagnostycznego jest zebranie dokładnego wywiadu rodzinnego i historii medycznej pacjenta. Informacja o wieku pacjenta, rozpoczęciu dojrzewania płciowego, a u dziewcząt o czasie wystąpienia pierwszej miesiączki, pozwala na precyzyjniejsze określenie potencjału wzrostu kręgosłupa oraz ryzyka narastania deformacji.

Umów wizytę

Plan leczenia deformacji kręgosłupa zależy od całościowej oceny pacjenta kształtowanej w oparciu o wiek, wywiad chorobowy i rodzinny, badanie kliniczne, stopień dojrzałości tkanki kostnej (tzw. wiek kostny lub biologiczny, a nie kalendarzowy), typ i wielkość skrzywienia, stopień rotacji oraz przewidywany rozwój deformacji. 

Niewielkie lub umiarkowane skrzywienia, nieprzekraczające 20° wg Cobba, wymagają indywidualnej fizjoterapii, obserwacji oraz wykonywania okresowych badań kontrolnych RTG. Niektórzy pacjenci wymagają wyrównania miednicy np. przy pomocy wkładek korekcyjnych do butów.

Przy skrzywieniach pomiędzy 20-40°, u pacjentów niedojrzałych kostnie, postępowaniem z wyboru jest, oprócz regularnej fizjoterapii, zastosowanie termoplastycznego, wykonywanego na miarę, gorsetu korekcyjnego. Należy pamiętać o tym, że celem zastosowania gorsetu jest przede wszystkim przeciwdziałanie progresji deformacji lub wręcz jej spowolnienie. Osiągnięcie redukcji skrzywienia jest pożądane, jednak nie zawsze wykonalne. Kluczowym elementem, pozwalającym na zwiększenie szansy na poprawę jest aktywna współpraca pacjenta i zaangażowanie rodziców / opiekunów w proces leczenia.

Jako generalną zasadę przyjąć można, że skrzywienia o wartości przekraczającej 40-45° są wskazaniem do wykonania zabiegu operacyjnego. Celem leczenia operacyjnego jest zmniejszenie deformacji oraz zapobieganie jej progresji. Zazwyczaj zabieg polega na korekcji skrzywienia przy pomocy metalowego instrumentarium, które następnie stabilizuje kręgosłup do czasu uzyskania zrostu kostnego i usztywnienia kręgosłupa. 

Istotnym elementem pomocnym w powrocie do pełnej sprawności po operacji jest prawidłowo zaplanowana fizjoterapia. Ponownie należy podkreślić, że niezależnie od zastosowanego sposobu postępowania, podstawą osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza specjalisty prowadzącego leczenie. Prawidłowy proces leczenia wymaga ścisłej współpracy wszystkich specjalistów zaangażowanych w opiekę nad pacjentem.

Umów wizytę

Najczęściej występująca strukturalna deformacja kręgosłupa to skolioza idiopatyczna, która nie ma uchwytnej przyczyny. Skoliozy idiopatyczne dzielimy w zależności od momentu rozpoznania choroby na młodzieńcze i dziecięce. Zdecydowanie najczęściej spotykanym typem skoliozy jest skolioza idiopatyczna młodzieńcza, rozpoznawana częściej u dziewcząt od 10 roku życia do uzyskania dojrzałości.

Zazwyczaj skrzywienie staje się widoczne podczas skoku pokwitaniowego (okres, który cechuje między innymi intensywny wzrost wysokości ciała) i wtedy również istnieje największe ryzyko szybkiego narastania deformacji.

Do rzadziej rozpoznawanych rodzajów skoliozy strukturalnej należą skoliozy wrodzone (występujące w wyniku zaburzeń rozwoju kręgów w okresie płodowym), nerwowo-mięśniowe, układowe, czy jatrogenne (np. jako konsekwencja przebytych operacji).

Nierzadko mamy do czynienia ze skoliozami czynnościowymi, które rozwijają się w wyniku takich czynników jak nierówność kończyn. Należy jednak podkreślić, że precyzyjne ustalenie etiologii schorzenia nie zawsze jest możliwe w momencie rozpoznania, w szczególności kiedy skolioza jest już zaawansowana.

Umów wizytę

Objawy skoliozy u dzieci mogą obejmować nierówność ramion, nierówną linię talii, jedno ramię wystające bardziej niż drugie, widoczne krzywienie kręgosłupa, oraz nierówność wysokości bioder. Dziecko może również przyjmować nienaturalną postawę, próbując kompensować krzywiznę. W niektórych przypadkach skolioza może prowadzić do bólu pleców, ale często jest bezobjawowa, co podkreśla znaczenie regularnych badań.

Diagnostyka skoliozy

Każdy pacjent ze skoliozą powinien zostać poddany badaniu klinicznemu, w którym określa się istniejące skrzywienie kręgosłupa, ustawienie miednicy oraz zniekształcenia klatki piersiowej, barków jak również ewentualne zaburzenia neurologiczne.

Kolejnym etapem procesu diagnostycznego pacjenta ze skoliozą jest ocena badań obrazowych. Za podstawowe badanie, pozwalające na ocenę stopnia skrzywienia (tzw. kąt Cobba), balansu kręgosłupa (utrzymania tułowia w prawidłowej pozycji) i potencjału dalszego wzrostu kostnego (test Rissera), są zdjęcia rentgenowskie całego kręgosłupa w projekcji przednio-tylnej i bocznej na stojąco z ujęciem miednicy. 

W przypadku skolioz wrodzonych widoczne mogą być anomalie budowy poszczególnych kręgów. W celu dokładniejszej oceny skrzywienia, potrzebnej m.in. w planowaniu operacyjnym, lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań, np. tzw. rentgenowskich zdjęć wygięciowych lub badania RM (rezonans magnetyczny) i TK (tomografia komputerowa).

Istotnym elementem postępowania diagnostycznego jest zebranie dokładnego wywiadu rodzinnego i historii medycznej pacjenta. Informacja o wieku pacjenta, rozpoczęciu dojrzewania płciowego, a u dziewcząt o czasie wystąpienia pierwszej miesiączki, pozwala na precyzyjniejsze określenie potencjału wzrostu kręgosłupa oraz ryzyka narastania deformacji.

Umów wizytę

Plan leczenia deformacji kręgosłupa zależy od całościowej oceny pacjenta kształtowanej w oparciu o wiek, wywiad chorobowy i rodzinny, badanie kliniczne, stopień dojrzałości tkanki kostnej (tzw. wiek kostny lub biologiczny, a nie kalendarzowy), typ i wielkość skrzywienia, stopień rotacji oraz przewidywany rozwój deformacji. 

Niewielkie lub umiarkowane skrzywienia, nieprzekraczające 20° wg Cobba, wymagają indywidualnej fizjoterapii, obserwacji oraz wykonywania okresowych badań kontrolnych RTG. Niektórzy pacjenci wymagają wyrównania miednicy np. przy pomocy wkładek korekcyjnych do butów.

Przy skrzywieniach pomiędzy 20-40°, u pacjentów niedojrzałych kostnie, postępowaniem z wyboru jest, oprócz regularnej fizjoterapii, zastosowanie termoplastycznego, wykonywanego na miarę, gorsetu korekcyjnego. Należy pamiętać o tym, że celem zastosowania gorsetu jest przede wszystkim przeciwdziałanie progresji deformacji lub wręcz jej spowolnienie. Osiągnięcie redukcji skrzywienia jest pożądane, jednak nie zawsze wykonalne. Kluczowym elementem, pozwalającym na zwiększenie szansy na poprawę jest aktywna współpraca pacjenta i zaangażowanie rodziców / opiekunów w proces leczenia.

Jako generalną zasadę przyjąć można, że skrzywienia o wartości przekraczającej 40-45° są wskazaniem do wykonania zabiegu operacyjnego. Celem leczenia operacyjnego jest zmniejszenie deformacji oraz zapobieganie jej progresji. Zazwyczaj zabieg polega na korekcji skrzywienia przy pomocy metalowego instrumentarium, które następnie stabilizuje kręgosłup do czasu uzyskania zrostu kostnego i usztywnienia kręgosłupa. 

Istotnym elementem pomocnym w powrocie do pełnej sprawności po operacji jest prawidłowo zaplanowana fizjoterapia. Ponownie należy podkreślić, że niezależnie od zastosowanego sposobu postępowania, podstawą osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza specjalisty prowadzącego leczenie. Prawidłowy proces leczenia wymaga ścisłej współpracy wszystkich specjalistów zaangażowanych w opiekę nad pacjentem.

Umów wizytę

Nasi specjaliści leczący to schorzenie

 • lek. Łukasz Antolak

  Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz chirurgicznym schorzeń i urazów kręgosłupa, takich jak dyskopatie, przepukliny dyskowe, zmiany zwyrodnieniowe, kręgozmyki, kręgoszczeliny, osteoporotyczne i urazowe złamania kręgów, deformacje u dzieci i dorosłych – skoliozy, choroba Scheuermanna. W swojej praktyce w szerokim zakresie wykorzystuje nowoczesne metody zachowawczego, małoinwazyjnego oraz chirurgicznego leczenia kręgosłupa.  Współpracuje z licznymi ośrodkami medycznymi zajmującymi się diagnostyką i leczeniem schorzeń kręgosłupa.

  Więcej
 • lek. Andrzej Śliwka

  Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz chirurgicznym schorzeń i urazów kręgosłupa, takich jak dyskopatie, przepukliny dyskowe, zmiany zwyrodnieniowe, kręgozmyki, kręgoszczeliny, osteoporotyczne i urazowe złamania kręgów, deformacje u dzieci i dorosłych – skoliozy, choroba Scheuermanna.

  więcej
 • lek. Aleksander Psuja

  Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i zabiegowym skolioz u dzieci. W swojej praktyce w szerokim zakresie wykorzystuje nowoczesne metody zachowawczego, małoinwazyjnego oraz chirurgicznego leczenia kręgosłupa.  Współpracuje z licznymi ośrodkami medycznymi zajmującymi się diagnostyką i leczeniem schorzeń kręgosłupa.

  więcej
 • lek. Rafał Wiśniewski

  Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz chirurgicznym schorzeń i urazów kręgosłupa. W swojej praktyce w szerokim zakresie wykorzystuje nowoczesne metody małoinwazyjnego leczenia bólu pleców i stawów obwodowych takie jak termolezje, kriolezje, blokady sterydowe oraz chirurgicznego leczenia kręgosłupa.  Współpracuje z licznymi ośrodkami medycznymi zajmującymi się diagnostyką i leczeniem schorzeń kręgosłupa.
  Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych ośrodkach w Polsce i za granicą na kursach i szkoleniach.

  więcej

 

 

Odczuwasz ból pleców lub kręgosłupa? Nie wiesz co Ci dolega? Zadzwoń i porozmawiaj z konsultantką medyczną.

Zadzwoń 22 150 20 99

Weronika Borys

konsultantka medyczna

Co mówią Pacjenci o naszej klinice

 • Kamil Ch.

  Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego po ciężkim wypadku
  Na Pana doktora trafiłem przez czysty przypadek – wykonał on na mnie operację stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego po poważnym wypadku. Z perspektywy czasu wiem, że miałem niesamowite szczęście trafiając akurat w ręce doktora Śliwki. Mimo dość poważnych uszkodzeń i operacji dzisiaj jestem w stanie normalnie funkcjonować – dużą część tego zawdzięczam właśnie jemu. Pan doktor jest człowiekiem przesympatycznym, a jednocześnie niesamowicie profesjonalnym i pomocnym. Potrafi wyłożyć skomplikowane arkana medycyny w sposób przystępny i zrozumiały – w takim stopniu w jakim jest to pacjentowi potrzebne. Niewątpliwie jest to lekarz z powołania. Szczerze życzyłbym sobie by wszyscy lekarze, z którymi będę miał okazję współpracować mieli podejście takie jak doktor Śliwka. Wspaniały człowiek.
 • Jakub M

  Operacyjne leczenie skoliozy
  Dr Łukasz Antolak z sukcesem przeprowadził u mnie operację skoliozy (w momencie operacji miałem 21 lat oraz skrzywienie wynoszące ponad 45 stopni). Zarówno konsultacje przed operacją, jak i po operacji odbywały się w sposób bardzo profesjonalny, kulturalny, rzeczowy i konkretny. Dr Antolak jest osobą badzo zaangażowaną w swoją pracę i miałem poczucie, że robi wszystko, żeby pomóc mi podjąć najlepszą możliwą decyzję dotyczącą dalszego leczenia. W zrozumiały sposób był w stanie przedstawić mi plusy i minusy każdego omawianego rozwiązania. Jestem bardzo zadowolony z efektów operacji oraz z całego doświadczenia kontaktu z dr Antolakiem. Lekarz ten jest prawdziwym profesjonalistą w swoim zawodzie, posiada ogromną wiedzę medyczną i świetnie potrafi komunikować się z pacjentem.
 • Joanna M.

  Operacyjne leczenie skoliozy
  Pan Doktor operował skoliozę syna, wszystko poszło świetnie. Doktor jest wybitnym specjalistą, doskonale pamięta pacjenta, szczegółowo informuje o kolejnych etapach leczenia, jest bardzo konkretny, zaangażowany, sympatyczny. Lekarz z powołania!
 • Małgorzata G.

  Skolioza
  U doktora Antolaka byłam z córką pierwszy raz. Słyszałam o Panu Doktorze same dobre opinie, i wszystkie się potwierdziły. Lekarz jest bardzo profesjonalny i konkretny. Ze szczegółami omówił przypadek mojej córki i odpowiedział na wszystkie pytania. A co najważniejsze, jest sympatycznym człowiekiem i córka nie czuła się skrępowana podczas badania. Mogę z czystym sumieniem polecić dr Antolaka i napewno wrócimy na następną wizytę. Bardzo dziękujemy za tą, która już się odbyła.
 • Mateusz

  Operacja kręgosłupa
  Pan Antolak zasługuje zdecydowanie na 100 gwiazdek nie tylko 5 , dr operował mój kręgosłup w 2013 wykonał swoją prace swietnie ponieważ szybko wróciłem do siebie oraz nie miałem żadnych powikłań kontakt oraz zainteresowanie moim przypadkiem również na najwyższym poziomie w ubiegłym miesiącu byłem u doktora na wizycie kontrolnej i nic się nie zmieniło kultura zainteresowanie oraz chęć udzielenia pomocy ze strony lekarza jest taka jak 8 lat temu. Przez 8 lat nic nie robiłem z kręgosłupem żadnej rehabilitacji ćwiczeń (zaniedbanie z mojej strony spowodowane oczywiscie pracą)a mimo to jest wszystko w porządku dodam tylko ze mam wstawione pręty które prostują moja skoliozę która była dosłownie jak litera S , ze strachu chciałem zrezygnować z tej operacji ale dzięki rozmowie z doktorem ktora mnie zmobilizowała jednak zostałem i nie żałuje gdybym miał zrobić to kolejny raz to tylko u tego człowieka Po ostatniej wizycie lekarz zalecił mi abym skorzystał z fizjoterapeuty którego również mi polecił umawiając mnie z nim we własnym zakresie przedstawiając co dokładnie było robione z moim kręgosłupem. Bardzo polecam Dr. Antolaka wszystkim którzy maja problem z kręgosłupem a jednocześnie boją się powikłań to jest osoba która na pewno pomoże. Pozdrowienia dla Pana Antolaka!
 • D.B.

  Skolioza
  Bardzo miły i sympatyczny lekarz. Naprawdę wspaniała atmosfera podczas wizyty. Bardzo dokładnie zbadał dziecko, nie spieszył się, wszystko wyjaśnił. Oby więcej takich lekarzy!
 • Dominika P.

  Schorzenie kręgosłupa
  Genialny lekarz, na pewno z powołania, zawsze wysłucha, dokładnie odpowie na pytanie. Z czystym sercem, najlepszy!
Więcej historii naszych Pacjentów

Skontaktuj się z nami